Een Koffer van mijn Hart

In 2013 vond twee keer een pilotworkshop plaats van het project Een koffer van mijn Hart.  Op instituut Midgard en op Zorgboerderij Ons verlangen. In één dag tijd maakten de bewoners een Koffer/Kunstwerk met gedicht. Dit vormde de opmaat naar het eerste volwaardige project op instituut Breidablick datzelfde jaar. In twee maanden tijd werd er hard gewerkt aan poëzie en kunst met als resultaat een Koffertje van hun hart.  De kunstwerken werden voor het eerst op een presentatiemiddag getoond en voorgedragen aan publiek: 40 mensen kwamen luisteren en kijken. Mensen die nooit durfde voor te dragen stonden als volleerd dichter voor het publiek. Ze werden gesteund door een euritmiste die zich goed in de teksten had verdiept en dit in bewegingen vertaalde.

Een jaar later vond hetzelfde project plaats op zorgboerderij Croon en Bergh te Burgerbrug. Het tien jarig bestaan van de boerderij en het pinksterfeest werden gelijktijdig gevierd en opgeluisterd door de presentatie van de deelnemers van dit project. De hele woongroep had meegedaan aan het project en werd daardoor een nog hechtere groep. Er werd muziek gemaakt door de deelnemers en er werden voordrachten gedaan.

Publicaties

lees meer in    Beemster Bengel     Binnendijks     Zondagsblad    Kristallijn.