Sprekend Beeld

De Museumgroep Liefde voor LichtMuseumbezoeken, workshops beeldende kunst, tentoonstelling. A’dam-Midgard Tuitjenhorn 13 Mei t/m 18 november 2017.

Drie keer bezoeken wij een museum in Amsterdam en één keer in Bergen (zie Programma).  Aan elk bezoek koppelen wij de week na het bezoek een workshop schilderen en andere beeldende technieken. Werken met schaduwbeelden zoals Nalini Malani in het Stedelijk Museum, hoe zie je het landschap in Bergen terug in de schilderijen van de Bergense school. Met welk een liefde voor détail en licht heeft Rembrandt geschilderd, Waar is het licht in het Cobramuseum? Wij gaan dit met de deelnemers onderzoeken en..…ze worden aan het werk gezet.

We eindigen met een dag waarop de deelnemers leren hun eigen tentoonstelling in te richten in de grote zaal van Midgard. De tentoonstelling is aansluitend geopend voor publiek en geeft de deelnemers de gelegenheid om eventueel het eigen werk te verkopen. Een vernissage dus!

 

Innerlijk Portret:

Verdiepingsproject muziek, poëzie en beeldende kunst. Breidablick Middenbeemster Oktober 2015-maart 2016

Tijdens deze eerste editie van  Innerlijk Portret  werd door een groep mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking gedurende 11 lessen gewerkt aan de ontwikkeling van hun muzikaal, beeldend en poëtisch talent.

Onder leiding van docenten/kunstenaars Saskia Bijpost (beeldend), Dasja Koot (poëzie) en Jeannette Landré (Muziek) werden de deelnemers over hun eigen grenzen getild en maakten composities, kunstwerken en gedichten die ze zelf nooit verwacht hadden te zullen maken.

We presenteerden het geheel op een wonderschone eindpresentatie op 19 maart 2016 in de grote zaal van instituut Breidablick te Middenbeemster, waarbij alle drie de kunstvormen gecombineerd werden voorgedragen voor een enthousiast en ontroerd publiek van medebewoners ouders, begeleiders en Beemsterlingen.

Fransiscus

Ik ben de glans van buiten
En de storm van binnen
En het glas daar zit ik achter als ik in mijn kamer ben
En de muziek maakt mij rustig
Met de reuzensprongen richting een verzonnen Finish

(gedicht Anne Bente Jong, een van de deelnemers)