Ontstaansgeschiedenis

Kwaliteit en Eenvoud

Maud de Leeuw sinds 1985 werkzaam als woonbegeleider op verschillende instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, nam het initiatief om een positieve bijdrage te leveren aan het cultuuraanbod voor deze doelgroep.  Zij wil de mensen serieus nemen in hun talent, hun voorkeur en in hun vraag om serieus kunstaanbod. Haar interesse voor cultuur en haar stevige netwerk in de wereld van muziek en beeldende kunst zet zij in voor dit doel. Zij is hierin niet alleen. Sinds een aantal jaar is er een bewustwording gaande op het gebied van kunst voor en door mensen met een verstandelijke beperking en stijgt de behoefte om hen meer te betrekken bij het gewone leven en dus ook bij het gangbare culturele leven.  Maud richtte Stichting Kunst met Plezier op 2013 en maakt daarmee deel uit van deze stroming. Unieke doelstelling van Kunst met Plezier is dat zij hoge kwaliteit kunst toegankelijk wil maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vrijheid en Hartsverbondenheid

De bedoeling is dat een Stichting als Kunst met Plezier in de toekomst niet meer nodig is. Dan is het normaal dat bij elke culturele activiteit binnen onze samenleving (cursussen, projecten, concerten, voorstellingen en musea) rekening wordt gehouden met mensen met een verstandelijke beperking en zij er gewoon bij horen. Maar voorlopig is dat nog niet zo ver.

Kunst met Plezier gaat daarom ook toewerken naar een vorm van samenwerking met en advies aan culturele instellingen om dit voor elkaar te krijgen.

Earth Charter

Kunst met Plezier kan zich in zijn geheel vinden in de de richtlijnen van handvest voor de aarde. De stichting volgt met name de richtlijnen aangaande duurzaam gebruik van materialen en de ontwikkeling van schoonheid en (gelijk)waardig mens zijn.